HS 48

Klasična gitara H. Segovia Model HS 48 - 1/4

Za djecu od 4-7 godina
Tijelo 480 mm, ukupna dužina 800 mm,
širina vrata 45 mm
Zemlja proizvodnje: Španjolska

HS 53

Klasična gitara H. Segovia Model HS 53 - 1/2

Za djecu od 7-9 godina
Tijelo 530 mm, ukupna dužina 850 mm,
širina vrata 47 mm
Zemlja proizvodnje: Španjolska

HS 58

Klasična gitara H. Segovia Model HS 58 - 3/4

Za djecu od 9-11 godina
Tijelo 580 mm, ukupna dužina 900 mm,
širina vrata 47 mm
Zemlja proizvodnje: Španjolska

HS 31

Klasična gitara H. Segovia Model HS 31 - 7/8

Za djecu od 11-13 godina
Tijelo 610 mm, ukupna dužina 940 mm,
širina vrata 47 mm
Zemlja proizvodnje: Španjolska

gitara 000

Klasična gitara H. Segovia Model HS 002

Tijelo 650 mm, ukupna dužina 102 cm,
širina vrata 52 mm
Zemlja proizvodnje: Španjolska

gitara 000

Klasična gitara H. Segovia Model HS 004

Tijelo 650 mm, ukupna dužina 102 cm,
širina vrata 52 mm
Zemlja proizvodnje: Španjolska

gitara 000

Klasična gitara H. Segovia Model HS 003

Tijelo 650 mm, ukupna dužina 102 cm,
širina vrata 52 mm
Zemlja proizvodnje: Španjolska

gitara 000

Klasična gitara H. Segovia Model HS 028

Tijelo 650 mm, ukupna dužina 102 cm,
širina vrata 52 mm
Zemlja proizvodnje: Španjolska

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 25 ll

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 25 ll - 1/4

Za djecu od 4-7 godina
Tehničke karakteristike

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 50 ll

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 50 ll - 1/2

Za djecu od 7-9 godina
Tehničke karakteristike

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 75 ll

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 75 ll - 3/4

Za djecu od 9-11 godina
Tehničke karakteristike

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 100 ll

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 100 ll - 7/8

Za djecu od 11-13 godina
Tehničke karakteristike

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 130 ll

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 130 ll - 4/4

Tehničke karakteristike

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 210 ll

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 210 ll - 4/4

Tehničke karakteristike

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 230 ll

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 230 ll - 4/4

Tehničke karakteristike

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 230 ll bijela

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 230 ll - 4/4

Tehničke karakteristike

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 240 ll

Klasična gitara Gewa PRO ARTE GC 240 ll - 4/4

Tehničke karakteristike